1  

̸ . .
. .
. .
., . .
. .
. . .
. .
. .
. . .
. .
.. .
- . , .
. .
. .
. .
. .
. .
. - ...
. o .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. : .
. : .
. .
. .
. . ( ).
. .
. .( . . ).
. .
., . : , , .
.. .
. .
. . .
. , .
, . Google. .
.. : , .
. .
. .
. ( ).
. . .4 (1945-1980)
. .
. .
. .
., . . , .
. .
. .
. .
. .
. : .
. - .
. : .
. .
. .
. .
. .
.. " " ( ).
., . .
. .
. . . .
., . ( ).
. .
. .
. .
C. -?
C. : .
. , .
. .
. .
. .
. . .
. . .
. (.). . 1920-1990 .
. .
. 18 .
. .
. . .
. .
. XVIII .
. . .
. .
. .
., . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. - 1939-1940 .
. .
. .
. .
. .
. - 1948 1958 .
. .
. .
. . - .
. - ?
., . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. ( ).
. .
. . .
. 90 .
. . XIV .
. ?
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. (/).
. .
. . .
. .
., ., ., . .
., . .
. .
. .
., . , . . .
- . .
., ., . : 1917 .
. .
. .
. .
. ?
. .
. . 1. . , .
. . 2. .
. . 3. .
. . 4. .
. . 6.
. .
. , , .
. . .
. .
. .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. . .
. .
. : .
. .
. '.
. .
. .
. .
. .
., ., . .
. .
. . .
. .
. .
. , .
., . .
. . .
. .
. , .
. . . .
. : . . .
. -.
. , .
. .
. . -y y .
. .
. .
. .
. .
. !
. .
. .
. .
. .
., . VIII - XIX .
. .
. .
. .
. - .
. :
. .
., . :
. .
. .
- . ( 90- 20 ).
. : .
. .
. 90 .
. .
. .
. ( ).
. .
. . .
. . .
. . . .
. . .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. , , .
. .
. .
. .
. .
. , : , .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. XIX - XX .
. .
. .
. .
. ( XVI XVII .).
. . , , .
. . .
. , .
. .
. .
. .
. .
. , !
. . 1600 - 1850.
. (-V .)
.. .
., . .
. - : .
., . .
. "" .
. . : .
. : .
. IX-XIV .
. . ( ).
. .
. 100 .
. 100 .
. 1942-1943.
B. . .
. .
. .
., ., ., . .
., . . - .
., ., . . .
. : .
. .
. , .
. .
. . .
. .
. - . .
. .
. : .
. .
. .
sitemap:
. , , .