: . (37)

.

1 . (, . , 1874; . , 1883; . , 1898; . , 191U; . , 1919; . , 1924). , , . 1903 .

1 . Platonis dialogi ed. Hermann . Cur. Wohlrab, I VI Lips. 19211934. . . ( , . V. ., 1922); (, , , , 黗 ( , . II. .,1899). 廗 . . ( , . XIIIXIV. ., 1923). . ( , . III. ., 18631879). .

: Apol . ; Conv. ; Crat. ; Critias ; Crit. ; Def. ; Epin. ; Gorg. ; Hipp. Maj. ; Lach. ; Legg. ; . ; Men. ; . ; Thaed. ; Phaedr ; Phileb ; Politic ; Prpt. ; R. . ; Soph. ; Theaet. ; Tim. .

17


, . , , , . 1921 . . , . , 1909 . 1956 . .

. (1954) . (1959).

, , 2 .

, .

( ) , , , - . . , .

- . . , , .

2 . . . . . ., 1927; . ., 1930;

. . . . , . 89, 1954; , . , , 1960, 3.

18


, , , .

(catharos)

) (226 231 b ), : , , ( ), , , , .

, , , . . .

) . , . , , , (Legg., VI 778 ) (Legg., 779), , . , , (Phaedr, 229). (Politic, 303de). , , (Tim., 22d). : , (Tim., 72 cd); , (Tim., 83);

19


, (Tim., 89 ab). , , , ? (Phaed., 69). ... ? (Phaed., 67). (R. ., III 560 de, 561 ).

, . , , - , , . . , ; - ... . , , . , . , (Legg., V 735b 736). , , , , (R.P. ,VIII 399). , , , , ( R. ., VIII 567 ). - (Politic, 293d). (R.P. V 460 ).

) , , , , , , , , .

, , . , ,

20


. , , , , , - , . , . , , , (Phileb, 53 ab).

(Phileb, 53 'be): , , , , . , .

. , , , , , . - , (R.P., X 611 cd). , . , , (Crat., 403e 404), (R.P., VI 496d), . (R.., 614 de). , , , , , , , (R.., IX 572 ). - , (Phaed., 66d). . ? , , , , , ?

21


, , , . , , , (R. ., 585 be). , , .

: , (Phaed., 66 67 ); , , (Phaed., 82 ); (Phaed., 82 d) ; , , (Phaed., 109); , , (Phaed., 109 d); , , (Phaed., 111 b); , , ; , , , , (Phaedr, 250 ).

, , , . , . . , , , , . , , , , , (R. ., VI 504 ). , -

22


, ( ), (Phileb., 62 b).

) . , . . . , , , , (Legg., VIII 831;

. , IX 865, 868, 877, 881, XI 947 d). (Phaed., 69 ). , , , , , , , , , , , .

, , : , , . . , -, , , . . , , , ( ). -, ? : , , [ acolythos acoitis] , (ten homoy polesin) , , , , , , (symphonia), , , (poleihama) . , () , (homopolon) , (Crat., 405 ).

23


, (), () ( , ). , . , . . , ( ). , .

(teleos)

) ໗ , , , . , . (Tim., 33 ab). . , , , , ; . , , , , (Tim., 30 ).

, , , , , (, ) . , , , , , . , , , .

24


) . , ( , ) (Legg., V 730d). , , , , , (Phaed., 110 ). . . , , (R. ., VI 498 b). , , . (Politic, 277 ab). , , , , , . , , , , ... , , , , , .

, . , , , , , , . .

(megas, micros)

) . , . ,

25


, , , , , , , (Tim., 92 ).

) , , . , (Phaed., 70); , (megaloprepesteroi cai eyschemonesteroi (Prot., 338a); , (Gonv., 199 d). , : (megaloprepestaten) ; (Epin., 982 ; ). . , , , , , ( (Prot., 31Gb), , (Legg., V 732 ). , , , ( (Gonv., 190) , , Gorg., 525de).

) , , . , , , . - . , , . : (R. ., VI 505), , . . - , , . , , (theama) (Gorg., 525 ).

26


, , . , , , , . , , (logoi), - (Politic, 286 ).

) ( ) , ; - . , , , (Prot., 323 d) . , , (smicros dianoias), (R. ., V 469 d).

( n leylheria). " (smicrologia) , (R. ., VI 486 ). (Theaet., 173a).

) , , , , , , . - (, , Legg., VII 802 ). , , . , (Legg., X 900 ), (. Legg., X 901d): , , , . 11, , . , , , (oydenia) (anandria) (Theaet., 176 ).

27


(homoios)

) , : , , ( rm ., 148 ). , , . , , , (Tim., ). ... , , , : , , - , , , , (Phaed., 109 ). , , , , . : . , , ... ... , , ?.. (R. ., IX 585 ). , . , ( , ) . , -, . . : , , , . , . . , , . , . . , : (isotes) (Gorg., 508a).

) . , . . ,

28


( rm ., 137 ), , " , . . , , . , , , . . .

, (Phileb, 51 ) , . , , , (Legg., IV 716 ). (Thaet., 173 ) . , , ... , (Gorg., 525 ). , , , : , , , , (Phaedr, 234 ).

. . , . , , , . , , , . (Tim., 5356). , , , , (Tim., 53), , , (Tim., 57).

, . ,

29


. .

(holotes)

. , , , ; , , , . , .

) ? , (Parm., 137d), . [] , , , . . , , , . , , , , ( rm ., 137 de) , , , . , , (. . , ), , ( ).

- , . . , (Soph., 244 245 ). , , , , , , , , , , . , , (oysian), , .

.

, ? (Parm., 144 de). .

30


, . , . , , , , , . , , , . . , , , , . , , , , . . - (schema), , , , , , .

( ), . . , . . , .

) - (Prot . , 329 d). , on, , , , , , , ?.

, , , . , , . , . , - . .

31


- . . . , . , . , , , .

. -, , , . , . , , , , . , , - , , , (Hipp. Ma]., 299300 ). , , , , (Hipp. Maj., 300 b ): , , , , , , , ; , , , (Hipp. Maj., 300 ). , - , . (logon oyc echei) , , ; . , . ( ), , (mia idea ex hecaston ton sy-narmottonton stoicheion gignomene he sillabe), .. (holon) (panta, pan), , .

32


-, (he mia tis idea ameristos, Theaet., 205 ). . , , . , , , . . , , , mere. , , mere, moria. Meros , ; morion , , , , . (Soph., 253 de) : 1) mian idean dia pollon henos he castoy ceimenoy choris , (mere), ; 2) pollasheteros all ellon hypo mias exothen pe-riechomenos , (mere), , ; 3) mian di holon pollon en heni xynemmenen , (moria); 4) pollas choris pante diorismenas (), .

, : 1) ; 2) , - ;

3) , , - , ; 4) , , ; , ; , , . .

) . . , .

33


(Phaedr., 264 ): , ... , , , , . , , , . , ?.. , , ( h edr., 270 ). , .

, , . , , , . . , , . , , , -, -.

, , , , . - , .

(cosmos, taxis)

: , .

34


, , . , . , . .

) , , , . (cosmos) , (Tim., 31b, 32 ). , , , , , . - , (R. ., IV 430). ... , , , , , , ... (cosmos) (Gorg., 508a) . Tim(53a). , (Politic, 269 c274d, Tim., 88 de).

) , , . . (Legg., Ill 700 ). , (Legg., VI 764 ). , . . , (Legg., VIII 846 d). (Legg., VI 759 ), (Legg., VIII 834 ), (Legg., VI 772 ) ( , Legg., VI 751 ).

, , , . , (Phaedr,

35


246 247). ( ) (Legg., 664e).

) . , , , , . (Prot., 322 ). , - (R. ., VI 506 ). , (Legg., I 626 bc).

, , , ... , , , ... , , , , - , , , , , , ' . , , , (Tim., 29e 30). , . . ( . : , , , , , (Phileb., 28 de); ... , , (Phileb, 30 ).

) , , . . : , , ,

36


(cosmoi cai cata logon echonta), , , (R. ., VI 500); , (cosmion) ... (R. ., 500 d). , , , :

, , , , -. , , (eidosti). , , , , , , , , - (eis taxin) , (prepon te einai cai harmottein), (tetagmenon te cai cecosmenon pragma) (Gorg., 503 de). . , , , , . . (cosmoysi... cai syntattoysi) (Gorg., 504 ). , : , , , , , , , ... (tetagmenon cai cecosmenon)?. , - (cosmos), , , (agathon). , , (acosmetoy) (Gorg., 506 de).

, , cosmos, taxis tattein. : cosmos , taxis . cosmos, , .

37


, , , , .

(metron)

.

) (Politic, 283d 284) . , ; , . - , (Politic, 284d). , , , , , ; , , , , (pros to metrion cai to prepon cai ton cairon to deon) , (Politic, 284 ). ;

, , , , , , . . . , .

) . , , . , , , . ... [ ]... , (metrics), (R. ., VI 504).

) - , .

38


(Prot., 356 d 357b; R. P., X 602 603 ). , , . (26 d), , . , , , ; . - .

) , , : , , , , . .

) . (Tim., 39 d).

(. R. ., 617 ab). , , . . (Legg., VI 756); ( , ") (Legg., VII 817 ) ... . ... (R. ., V 450 b). ; , . , , , , - , (Legg., IV 716 ). , . , -

39


. - .

) (Def., 415 ). , , , , . . , , , , , ; , ; (R. ., 621 ). , , , ' (Legg., VI 757). , , , .

) metrics, , . (metrion) , , , , , (cata technen arcoyn) (Def., 415 ). , metron ( ) metrion , , . [ metrion] (Legg. VII 809), . . , .

, . . . : , . .; , (epeidan... calos cai metrion cratei) . , ,

40


(ametrios) , , , , , , , . (Phaed., 86bc). (metriotata) , , , , (R. ., III 412).

-, , , , . , . , .. : , , , , , , . , - , , . , . , , , (Legg., IV 720de). , , , . . , , .

) : emmetros ametria , . , , , , (echein alogos cai ametros) (Tim., 53a), (Conv., 187). -

41


- , (ainetrias), ? (Soph., 228ab). (ametrias) (xymmetrias) (Soph., 228 ). (ametron) (Soph., 228 d). , , ( ametron) (Tim., 87 ). , (metrics) , , (ametri ), , , (emmetrian). , , , , , , (ton emmetron) (Phileb, 52 ). , , (metroy) (carterein pros to metrion) Ho (ametros), , (ta metria) , (Legg., XI 915 d). (Phileb, 64de) , (melroy) (symmetroy) (metriotes) " ".

, . : (xyminetria cai ametria) , (Tim., 87 d).

) . metron metrion emmetron, metron. , , emmetron (R. ., V 474 d), . .

42


. , , . Emmetron , : (emmetron) (Legg., V 746 ).

(harmonia)

, . , . , .

) (Conv., 187 ) :

, , , , , . , , . , : , . , , , . . , , . , . , . , . , . ,

43


.

) , (Phaed., 9195). , : , , (Phaed., 92). , , , , (Phaed., 92). , , , , , (Phaed., 92).

- , , ... . , ... , , . , , , , (Phaed., 92 93).

, : , -, , , , , , (Phaed., 93 94), , , , . , . , , , () , .

) , ,

44


. , , . (Sophrosyne , , , ) ... . ? , . , , : , . . , , , , , , , , , , , , , (R. ., 431 432). , , , , (R. ., 434 .). , , , , , , . (hermosmenes) (R. ., V 554).

: , , - , , , , , , . , - , , , -- , , ,

45


- . , (Lach., 188cd).

) . , , . , , [], , (prosermotten), . - , , , . , , ; , , ; [], [] (Tim., 36d 37).

) , , . , . , . , , , . ... , , , , , . , , , , , ? , , , , ? , - , , , - ? (Tim.,

46


85 e 86 b ). , , . .

. . ..., ( ) , , . ( ) ; ( ), , ... (Tim., 90d). , (80). , , . . .

{symmetria)

, , , , , .

) , . (Phileb, 23 27d)., , . : - , . , , , . . . , , . , . , ? , , . ,

47


, ? , , , , . . , .

, , . , , , . , . , , . . . . . , , . . . , , , - , , , . , , , . . , , , , - . . , . , , . ' , , , . . , ? , : , . , . , , , - , ,

48


, . . , . , , , , , , . , , . , , , , . , , . , , - , , , , . , , , , , , , . , . . , , . , . ; .

) , , . . .

49


, (Legg., II 668 ): (symmetron) , -, , , , . , , , . (Legg., VI 773 ): (acratoy). , , . , . - (. . ), .

: (symmetron) (Critias, 116 d). , . , - . , , :

[] , , , , , , ... , , , (tas oysas simmetrias), (Soph., 235 236 ). , ( ) ( ) .

, , -

50


: , [. . ], , ... , , (xymmetron), [ ], [ ]... (me symmetron), , (Parm., 140 b). , , , . . .

) (147d 148 ). . , , , . , , , .

. , . 3 , . , , ( ) 4 . ,

3 . . . - . , 1936.

4 (, ) .: . . . , 1936.

51


.

, . . , . ( ).

- . . . , . . , .

, , ( ) . , , (Tim., 69 b), (Tim., 87 ). , , , , .

, , . , -

52


. . , , . , . . , , . , , .

, , (oxys) , , (cosmios)

) , , , . , , - , , , . " , . , , , , . .

) : - , (oxyteta cai tachos), , , , , ?.. () ,

53


, (tachos cai sphodroteta cai oxytela) , , ... , -, , , -; . , , , , ... , (eiremaias geneseos)?.. , ?.. , -, , , , , , , (moysan) , . , [, cosmiotetos]... , , , , ... , , , , , , . , , , , , , (Politic, 306d 307 d).

, , , , . , (Politic, 307 d 308 b). , . , , , , , ... , ,

54


, ?.. , , ?.. , , ?.. . - , , , , (Politic, 309 310 ).

, , , , . , . .

, , , : , , , . . , , , . . , , . . ; , . - . , ; . (Legg., VII 802 de).

55


, , , . , , .

, , . (Gorg., 506 507 d). : , (Legg., II 681 ). , , , , , , , , (Legg., VIII 831 e ). , (R. ., III 399 ), .

) , .

( ) (Crat., 399 ab), ( , Tim., 67 b). (Tim., 67 ). , () (oxyecoos aisthesis), , (Tim., 75 ). , (Tim., 61de). , , ( oxeos ) (Tim., 74 ), () (Tim., 85 b ). , (oxeos) , (R. ., X 613 ). , oxytes (Legg., VIII 832 ). () -

56


, () {Legg., IX 927 b). , , ( oxeos) , * (Phaedr., 250 ). , (Conv., 219 ). , ( ), , , ( tata) {Legg., IV 715 d). - (oxytata) (R. P., Ill 401 ). , , , , (oxeos) , ? , , , (oxyteron), (. ., VII 519 ). ( ), (oxytaten) ... (R. ., V 400 ). (oxyteron.) ? ( R . ., III 403 ). , (oxois)... ( Apol ., 39 b ). , , (Theaet,., 102d). (Gorg., 463e). , , , (oxeis) , , , , (cosmios), , (hypo oxytetos), , (R, ., VI 503). , , , , , , , , (oxeias) (Politic, 311a).

( ) . , , . , . , , ,

57


. , , , , , , , , . , . .

) , , (cosmios cosmiotes). , (cosmios) , (Conv., 182). , , . cosmioi (Phaed., 68 ). (cosmian) (R. ., VIII 560 d). , (cosmion), (Politic, 303 b). (Legg., VI 773 ). (cosmios) (., 248 d). cosmios, . . (Soph., 216 ). [ ] , (cosmioi) (Gorg., 504d). , , , , (cosmioy) , - (Conv., 188); (acosmias) , , (Conv., 188). , ^ (Conv., 188). , (cosmioi) (R. P., IX 587). , , (cosmios) (Men.,

58


90). (Legg., IV 710d). (cosmiotatoi) (R. ., VIII 564). , (Legg., VII 806). , (Critias, 112). , (cosmiotatoys, Crit., 53).

. , , . . cosmiotes , , , , oxytes , , .

, , , , . . , , , , (to cosmion) ?

(leios)

, , , . (Tim., 63e). , , , (Soph., 266 ; Phaed., 110 d).

- :

59


, (leiofcaton) (Tim., 82d); (Tim., 73e).

(Tim., 67b), L (Crat., 427b, 406a; . Tim., 63e). . (R. ., II 364d; Crat., 408).

(lam pros). (Tim., 68abc, 59d, 40, R. P., 616b; Phaed., 110). , (Phaedr, 250b).

(poicilos)

, , . ( ) - (Phaed., llOd). , , , , . ( ) , , , . , . , , , . , , , (Phaed., 109 b, 111' ).

, . (Soph., 226a). , , , , (R. ., IX 588 ). , . , , -

60


, (R. ., VIII 558 ). , (R. ., III 399). , (Phaedr., 277).

(cosmos)

, , . . , , , . , , , , . . , . , , , , , , , , , , .

, . , .

, . .

61

1. . , , , .

2. . - , , (, , , , ) (, , , ).

3. -- , .

4. , .

5. , , , , .

( : . .. ., 1961. . 17-62)


sitemap:
. , , .