.., ..

V . : XVII

2. XVII

:

, . .
22 1561 . , - .
- , , . , , , , , . , - .
1573 . , , . . , , , , . ,
155
, , , , .
, . , (1577 -1579), , . - , , , , . .
1620 . - , - . : -, - . 1621 . : , . , 40 . . , . , , (1626 .).
. . , , . , , 1620 . . , , , , VII, ( ) .
, - . , , , , , , , , ,
156
, , .1 : - .

.
. , , .
, , . , , - .
, , , . , , , , . , . 2, , , ;
, , , .
1 . . : ., 1991, . 353.
2 - . , . . . . , - , . , . : .
157
, , 1, , (). . .

:

.

:

, .

, , , . , , . . ? , , . , , . , , . , .

1 . . , , . , . . , . , () .

158

, . , . , , . , - .

- - , . , , , , .

- , . , , , . , , . , . , ... , ... , , . 1

, . , , . , .

1 . . . ., 1977 - 1978, . 2, . 19.

159

- ( ), 1 . , . . , , .

, , , . , , , . , XVII . . , , , .

, , - , . . . , . . , , , .

(), , . - . : ? . - , . .

1 . . . ., 1977 - 1978, . 2, . 22.

160

- - . . , , . , . , .

- , . , , , . , .

. . , . , , , , , .

, , . , , , . , .

, . . , , . . .

161

sitemap:
. , , .